Jako administrator cmentarzy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania i egzekwowania stosownych przepisów prawa. Są to m.in.:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62

UCHWAŁA NR XXIX/255/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych