Głogowski Dom Pogrzebowy administruje trzema cmentarzami Gminy Miejskiej Głogów, przy ul. Świerkowej, Akacjowej i Legnickiej oraz trzema cmentarzami Gminy Grębocice w miejscowościach: Grębocice, Krzydłowice i Szymoncin. Do naszych zadań należy m.in. prowadzenie ksiąg zmarłych i planów cmentarzy oraz pobieranie opłat w imieniu gmin. Opłaty dokonywane są w kasie, która znajduje się w siedzibie firmy, przy cmentarzu na Brzostowie (ul. Świerkowa) lub przelewem na konto:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

13 1090 2112 0000 0001 0059 5604

KONIECZNIE z podaniem za jaki grób dotyczy opłata oraz kto jest opłacającym - należy podać dane adresowe, na które zostanie wystawiona i wysłana faktura potwierdzająca opłatę na kolejne 20 lat. Bez tych danych opłata zostanie zwrócona na konto !!!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. To tutaj można uzyskać zgody na postawienie pomnika, prace kamieniarskie, rezerwacja kaplicy i inne czynności dokonywane na cmentarzach, którymi administrujemy.

Większość prac wymaga wypełnienia formularzy, które odnaleźć można na naszej stronie.