Głogowski Dom Pogrzebowy realizuje szereg dodatkowych usług, na które składają się m.in. budowa grobów murowanych, wykonywanie prac porządkowych, pomoc w organizacji styp, załatwianie formalności związanych z wycinką drzew.