Wykonujemy ekshumacje, czyli przeniesienie szczątków osoby zmarłej na inną kwaterę lub na inny cmentarz po uzgodnieniu z nami konkretnego terminu. Uwaga! Ekshumacje dokonywane są wyłącznie od 15 października do 15 kwietnia, zawsze w godzinach porannych. Decyzję na realizację czynności wydaje Sanepid, właściwy dla położenia cmentarza.