Poradnik Pogrzebowy - organizacja pogrzebu krok po kroku


Strata bliskiej osoby i konieczność organizacji pochówku wraz z dopełnieniem wszelkich formalności nie jest sytuacją codzienną. Konieczność zmierzenia się z tak trudnym i bolesnym doświadczeniem może przerastać nawet najbardziej silnego i uporządkowanego człowieka. Co zrobić w sytuacji, gdy pęka serce, ręce drżą, a mimo wszystko trzeba działać? Jak znaleźć w sobie siłę, by uporać się z tym, co konieczne w obliczu tego, co niewyobrażalne?

W chwilach tak ogromnej tragedii, jaką jest strata Bliskiej Osoby, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nie jesteśmy w stanie złagodzić bólu, ani pomóc zrozumieć, dlaczego tak się stało. To, co w tej chwili możemy i co zrobimy - to podzielimy się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem i znajomością procedur. Wszystko po to, abyście wiedzieli: nie jesteście sami.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje potrzebne do tego, by zorganizować ceremonię pogrzebową. Jeśli jednak nie czujecie się Państwo na siłach i potrzebujecie bardziej kompleksowego wsparcia - prosimy o kontakt. Pracownicy Głogowskiego Domu Pogrzebowego pomogą Państwu uporać się ze wszelkimi niezbędnymi formalnościami, a także udzielą wsparcia na każdym etapie organizacji ceremonii pogrzebowej.

Baner kompleksowy poradnik pogrzebowy wg Głogowskiego Domu Pogrzebowego

Dokumenty potrzebne przy organizacji pogrzebu

Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do organizacji pochówku są:

 • Dowód tożsamości osoby zlecającej pogrzeb ( w celu weryfikacji)
 • Akt urodzenia lub akt małżeństwa - w zależności od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa między osobą zlecającą pogrzeb, a osobą zmarłą

Ten dokument jest niezbędny, abyśmy mogli złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy w Państwa imieniu

 • Karta zgonu (wydana przez lekarza orzekającego śmierć)
 • Akt zgonu (wydany przez Urząd Stanu Cywilnego po zarejestrowaniu w nim karty zgonu)

Ważne! Akt zgonu wydaje USC odpowiedni dla miejsca śmierci, nie zamieszkania Osoby Zmarłej. W tym celu należy przedłożyć: dowód osobisty lub paszport Osoby Zmarłej, kartę zgonu, dowód osobisty osoby zgłaszającej

 • Dowód ubezpieczenia Osoby Zmarłej
 • W przypadku pogrzebu w obrządku katolickim - jeśli ceremonia pogrzebowa ma odbyć się w parafii innej, niż ta, do której należała Osoba Zmarła - potrzebna będzie zgoda na pogrzeb poza parafią. Uzyskacie ją Państwo w Kancelarii Parafialnej Kościoła    
 • Ponadto, w zależności od formy i rodzaju pogrzebu dodatkowe dokumenty, które zostaną wystawione w biurze Głogowskiego Domu Pogrzebowego.Co zrobić w przypadku, gdy osoba zmarła w domu, a co w przypadku, gdy odeszła w szpitalu?


Gdy śmierć nastąpiła w domu

W przypadku śmierci bliskiego w domu pierwszą i podstawową czynnością jest wezwanie lekarza, który stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu. W ciągu dnia - lekarza rodzinnego (POZ), natomiast po zamknięciu przychodni - lekarza z tzw. Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL) lub pogotowia ratunkowego poprzez wykonanie telefonu 999 lub 112.

Po otrzymaniu karty zgonu, należy wezwać zakład pogrzebowy - można kontaktować się z nami całodobowo pod numerem telefonu: (76) 835 88 22 lub na telefon komórkowy 602153324.Pojawimy się tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, a następnie przetransportujemy ciało Osoby Zmarłej do chłodni, gdzie z zachowaniem pełnej godności i należytym szacunkiem zostanie przygotowane do ceremonii pogrzebowej.

Już od tej chwili mogą Państwo rozpocząć wszystkie czynności związane z organizacją pogrzebu - służymy wszelką pomocą.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu lub hospicjum

W takiej sytuacji karta zgonu może być wystawiona przez lekarza prowadzącego, lekarza stwierdzającego zgon, bądź też przez dział statystyczny placówki leczniczej. Na mocy umowy zawartej ze szpitalem, nasi pracownicy przewiozą ciało do prosektorium przy cmentarzu.

Już od tej chwili mogą Państwo rozpocząć wszystkie czynności związane z organizacją pogrzebu - służymy wszelką pomocą: telefon stacjonarny (76) 835 88 22 lub na telefon komórkowy 602153324

Gdy śmierć nastąpiła w tragicznych okolicznościach

Jeśli śmierć następuje z przyczyn nienaturalnych (w wyniku przestępstwa lub wypadku), na ogół ciało Osoby Zmarłej przewożone jest do Zakładu Medycyny Sądowej. Po zakończeniu działań wyjaśniających należy zgłosić się do prokuratury celem uzyskania zezwolenia na wydanie ciała Osoby Zmarłej.

Jeśli znaleźli się Państwo w tej trudnej sytuacji, prosimy o kontakt pod nr tel.: (76) 835 88 22 lub na telefon komórkowy 602153324. Realizujemy prz przewozy ciał Osób Zmarłych z terenu całego kraju, oraz zza granicy.


 

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje uprawnionym osobom, które poniosły koszty pogrzebu: Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy) . Kto przyznaje zasiłek pogrzebowy? Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć stosowny wniosek w jednej z instytucji:

 • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę,
 • w jednostce ZUS – zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.
 • w jednostce KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • w Wojskowym Biurze Emerytalno - Rentowym
 • w MSWiA - Zakład Emerytalno - Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Członkom rodziny Osoby Zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości równej 4000 zł, niezależnie od rzeczywistych poniesionych kosztów pogrzebu. Jeśli zaś wniosek składa osoba spoza rodziny zmarłego, lub reprezentująca instytucję finansującą pogrzeb - wówczas zwracane są związane z nim, udokumentowane wydatki w kwocie maksymalnie do 4000 zł (w takim przypadku należy dostarczyć zaświadczenie od Pracodawcy o zatrudnieniu).

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletnego wniosku. Wniosek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci Osoby Zmarłej.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego - pozostajemy do Państwa dyspozycji. Osoba będąca w pierwszej linii pokrewieństwa z Osobą Zmarłą, zlecająca organizację ceremonii pogrzebowej przez Głogowski Dom Pogrzebowy może zlecić nam złożenie stosownego wniosku w swoim imieniu