Cennik opłat administracyjnych regulują odpowiednie uchwały poszczególnych rad gmin.