Zgon bliskiej osoby to zawsze głębokie, trudne emocje. Trudno w tych chwilach zebrać myśli i zająć się organizacją ceremonii pogrzebowej. Dlatego jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osobom, które po raz pierwszy znalazły się w takiej sytuacji wyjaśniamy, co należy zrobić w przypadku, gdy osoba zmarła w domu, a co w przypadku, gdy odeszła w szpitalu.

Gdy zgon nastąpił w domu, to należy zawiadomić lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie. Po stwierdzeniu zgonu i uzyskaniu protokołu należy zadzwonić do naszego zakładu celem przewiezienia ciała do prosektorium przy cmentarzu. Następnie z kartą zgonu wystawioną przez lekarza prowadzącego można rozpocząć czynności związane z organizacją pogrzebu. Służymy w tym celu wszelką pomocą.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu, to na mocy umowy zawartej ze szpitalem, nasi pracownicy przewiozą ciało do prosektorium przy cmentarzu. Z kartą zgonu wystawioną przez lekarza prowadzącego można rozpocząć czynności związane z organizacją pogrzebu. Służymy w tym celu wszelką pomocą.